Párkapcsolat és polaritás

Az egyik leggyakoribb kérdés, amit asztrológustól kérdeznek, hogy vajon összeillik-e egyik csillagjegy a másikkal? Ilyenkor általában a születésnap alapján adott csillagjegyre gondolnak, és arra, hogy két ilyen ember között milyen lenne a kapcsolat – hogy pl. az Ikrek a Skorpióval hogy jön ki, vagy hogy Két Oroszlán ugye jól megvan egymással…

Nos, erre így egyszerűen nem lehet egyértelmű választ adni…A komolyabb válaszhoz egy kicsit messzebbről kell kezdenem, mondhatni, az asztrológiai „kályhától”. Egyrészt beszélnünk kell röviden arról, miként látja az embert az asztrológia. Aztán pedig ki kell emelnünk, hogy mi, emberek, itt a Földön az ellentétek, a polaritásokra szétesett egész világában élünk, és hogy ennek meghatározó hatása és szerepe van az életben – és úgy néz ki, a párkapcsolatokban, a párválasztásainkban is!

Személyes horoszkóp – egyéni energiák

Egy ember horoszkópjában 10 planéta van: a Naptól pl. a Vénuszon át a Plútóig, és ezek közül bizonyos planéták, valamint a képletnek a láthatáron felkelő kezdőpontja, az ascendens úgynevezett személyiség-karaktereket ad az embernek, amelyeket a humanisztikus asztrológia szerint úgy nevezünk, hogy „én-állapotok” – melyeket magunkban éljük meg, és ezekben az állapotokban, karakterekben működhetünk. Az én állapotainak száma lehet kevés, pl. 2-3, de akár 6-8 is.

Leggyakoribb és mindenkinél meglévő én-állapotok a Nap, az Ascendens, valamint az asc-hez kötődő planéta, nőknél pedig még a Hold (férfiaknál nem biztos, hogy a Hold saját energia, leginkább anya és feleség-kép).

Az embernek van tehát egy saját belső én-készlete – és ebből kirajzolódik egy személyiség-térkép – ez azonban nem tartalmazza a lehetséges összes energiamintázatot – nincsenek meg bennünk mind a 12 csillagjegynek a jellemzői, és nem minden planéta egyformán fontos – ami logikus is, hiszen, ha így lenne, minden ember hasonló lenne, mi pedig láthatjuk, hogy minden ember más és más – sőt, minden ember egyedi.

Mivel mindannyian egyediek vagyunk, minden embernek más és más fogja jelenteni azt az utat, amin keresztül személyisége fejlődhet az élet során. Személyes fejlődésünknek legintenzívebb módja az ellentétek megismerésében, megtapasztalásában és megértésében rejlik.

Poláris világ – út a fejlődéshez

A világ, amiben élünk, a dolgokban megmutatkozó, teremtett valóság a polaritásokra, az ellentétekre épül. Mindennek van ellentéte, ami azért van jelen, hogy annak fényében – vagy néha árnyékában – jobban kiderüljön itt a Földön a dolgokról, hogy mik azok, és milyenek. Ha nincs sötét, nem érzékeled igazán a világosságot, nem tudod, mi a kicsi, ha nincs mellette nagy, a meleg a hideggel összevetve lesz érthető, és így tovább.

Önmagunkat is úgy érthetjük meg igazán, ha tapasztaljuk önmagunk ellentétét, ami voltaképp rejtetten ott is van bennünk valahol, egyfajta „témaként”. Ha például jellemző lenne ránk, hogy „kicsik” vagyunk, akkor találkoznunk kell valamikor ellentétünkkel, a nekünk idegennel, a „naggyal”, és akkor felfedezhetjük, hogy a „kicsiség”-ben ott rejlik egy téma, ennek a kicsi-nagy polaritásnak a lényege: a kérdés, hogy „mekkora vagyok?”.

A velünk ellentétes energiákkal leghatásosabban és legalapvetőbben a párkapcsolatok megélésekor találkozhatunk. A nekünk fontos másik ember személye, karaktere jelentheti azt az ellentétet, amely egy olyan polaritásnak az ellenpontja, amelynek másik végén ott vagyunk mi magunk, és így a másik ember révén ráláthatunk önmagunkra.

Az ellentétek vonzzák egymást…

Mit jelent az ellentétek megélése az asztrológiai gyakorlatban, amikor partnerrel kerülünk össze?

Megjelenhet a polaritás egy kapcsolatban úgy, hogy előfordul, hogy a velünk szemben álló jegy szerint választunk partnert.

Így tehát Kos születésnapú választja a Mérleget, Bika a Skorpiót, Ikrek a Nyilast, Rák a Bakot, Oroszlán a Vízöntőt, Szűz a Halakat (és persze fordítva).

Párkapcsolatok és a 7. ház

Azonban nem csak olyan látványosan és egyszerűen lelhetünk rá az ellentétünkre, vagyis a poláris kiegészítő felünkre, hogy a Nap-jegyünkkel szembenálló jegyű embert választunk.

A horoszkópunknak az én-karaktereken kívül vannak egyéb fontos jellegzetességei is, és párkapcsolat szempontjából külön hangsúlyt kap az énnel szemben lévő, ellentétes terület, a 7-es ház jellege. A 7-es ház a horoszkópunk aszcendensével és az én-házzal, az 1-es házzal szemben helyezkedik el.

A 7-es ház felfogható úgy, mint az énünk poláris ellentéte, és nagyon fontos, ugyanis gyakran ennek az ellentétnek a jellemzői szerint választunk párt, és így a partner segítségével megtapasztalhatjuk az életben ellenpólusunkat, árnyékunkat (ld. ezzel kapcsolatban a pszichológia megállapításait, Jung megállapításait).

Mintha egy tükröt találnánk, amelybe tekintve mélyebben megismerhetjük magunkat. Amikor olyan személlyel alakítunk ki kapcsolatot, aki hordozza a mi horoszkópunk 7-es házának jellemzőit, az illető partner személy jelenléte, a vele való kapcsolat teljesebbé tehet minket, elősegítheti fejlődésünket, tanítást jelenthet nekünk az életben.

A partner megjeleníti nekünk a 7-es házat, amikor olyan csillagjegyű embert választunk, akinek a mi aszcendensünkkel szembenálló jegyben van fontos horoszkóp eleme, én-karaktere. Nagyon gyakori, hogy ez a karakter az ő aszcendense lesz, és így pl. egy Kos aszcendensű ember találkozik egy Mérleg aszcendensű emberrel.

Válasszunk magunknak csillagot – azazhogy: planétát…

A helyzet lehet azonban ennél kicsit bonyolultabb is. Nem csak az lehet megoldás, hogy az én aszcendensem szembe kerül a másik ember aszcendensével.

Ha látjuk a pontos horoszkópokat, kiderülhet, hogy a szembenállások, nem egyszerűen a csillagjegyek szembenállásában jelentkeznek – lehet, hogy a csillagjegyek mellett a képletben lévő planéták is fontosak lesznek. (A planéták a Nap és a Hold, valamint a naprendszer bolygói, amelyek energiapontként szerepelnek a horoszkóp körében.)

A planéták vizsgálatával kiderülhet, hogy akármilyen jegy érdekes lehet valaki számára partnerként. Ha pl. van egy Jupiter planéta az én horoszkópom 7-es házában, akkor könnyen lehet, hogy olyan embert választok, akinek fontos én-planétája a Jupiter.

párkapcsolat és polaritás

Ebben a pillanatban már mindegy, hogy annak a másik embernek milyen jegyében van a Jupiter, nem kell, hogy az én aszcendensemmel szembenálló jegyben legyen, csak az a fontos, hogy őneki a Jupiter saját én-karakter legyen!

Ilyenkor tehát nem a csillagjegyek szembenállása fog számítani, vagyis nem közvetlenül az, hanem most már a planéta, a Jupiter konkrét jelentősége a fontos az én saját, valamint a másik ember képletében. Az enyémben partnert jelöl, az övében saját én-karaktert. És ez a Jupiter lehet akármilyen jegyben a partner képletében!

Azonban itt is arról van szó, hogy az énem érdeklődését a velem ellentétes jegyben lévő energia kelti fel, azonban nem egyszerűen csak a jegy, hanem immár egy benne lévő planéta révén.

Amikor a planéta mutatja a partner-jegyet…

Lehet azonban még egy kacifántosabb csavar is.

Amikor pl. Bika aszcendensem van, az is megtörténhet, hogy már nem is a vele szemben lévő Skorpió fog engem érdekelni, nem azt fogom keresni a partnerben, de még csak nem is magát a 7. házban lévő Jupitert, hanem a Jupiter jellemzőihez hasonló csillagjegyet…

…ez pedig a Nyilas jegy!

Így most a Nyilas lesz számomra érdekes és vonzó – noha eredetileg amúgy nincs bennem semmi olyan fontos tényező, ami szemben lenne a Nyilassal és ellentéte lenne.

Látható tehát, hogy a Bika asc számára érdekes lehet nemcsak a Skorpió-jegyű partner, de – ha olyan a horoszkóp 7-es háza – akkor éppenséggel bármelyik jegy – és közben még mindig a szembenállásból, azaz a velem ellentétes témából indultunk ki az elemzéskor.

A társ-mutató…

Végezetül megemlítenék egy különösen fontos partner-jelölő dolgot a horoszkópban,
ugyanúgy a poláris ellentét, vagyis a horoszkóp 7-es házából kiindulva:

A horoszkópban minden házra vonatkozik az a planéta, amelyik megfelel annak a jegynek, amelyik jegyben kezdődik az adott háza a horoszkópnak. Így pl. az aszcendens jegye a képlet 1-ső házát indítja, és az aszcendens jegyének megfelelő planéta uralni fogja az 1-ső házat, és így nagyon fontos én-karakter lesz.

A 7-es ház is kezdődik egy jegyben, és ez pont az a jegy lesz ugye, amelyik szemben van az aszcendensemmel. Az ennek az aszcendenssel szemben lévő jegynek a planétája uralja az én 7-es házamat – és ez partnert jelöl a horoszkópban. Ennek a planétának a jellemzői utalnak a partnerem karakterére.

Látható ebben az esetben is, hogy a planétában a nekem idegen és vonzó dolog hatása – az aszcendensemmel szemközti jegy – mutatkozik meg.

Nézzünk meg egy példát: Pl. ha Bika az asc-em, akkor azzal szemben Skorpióval fog kezdődni az én horoszkópom 7-es háza. A Skorpió jelenti a nekem idegen erőt, a vonzó, és tanító „árnyékomat”.

A Skorpió planétája a Plútó, amely jellegzetességét tekintve hasonlít a Skorpióra.
Így az én képletemben a Plútó helyzete, jellemzői a partnerem karakterét mutatják.

Maga a Plútó viszont akárhol lehet a képletemben, bármilyen jegyben!

párkapcsolat és polaritás

Tehát, ha a Plútóm például Bakban van, lehet, hogy én a Bak energiáját keresem a partnerben, és azt akarom, hogy hangsúlyos legyen benne a Bak-jegy – noha a Bak nincs szemben a Bikával… (amúgy ez a példa elég szerencsés, mert a Bak jól harmonizál a Bikával, mert mindkettő Föld-jegy – és ez a kapcsolat tartósságára és sikerére is utalhat)

Ásó, kapa, nagyharang…?

Az előbbiekben a horoszkóp 7-es házáról, az ellentétek fontosságáról írtam, arról, hogy erre épülve nagyon fontos és előrevivő párkapcsolat alakulhat ki két ember között. Az ilyen tanítást, fejlődést lehetővé tevő párkapcsolatok jelenthetik a legfontosabb találkozásokat számunkra az életben.

párkapcsolat és polaritás

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ilyen ellenpontok mentén kialakuló kapcsolat könnyű lesz vagy feltétlenül a sírig tart… – ehhez meg kell nézni más tényezőket is a horoszkópban.

Röviden annyit el lehet mondani, hogy nem árt, ha vannak egymással harmonizáló elemek a két ember horoszkópjában, pl. azonos elemben van a két horoszkópban a Nap, vagy a két Hold, vagy a férfi Napja a nő Holdjával.

Mindenképp segíti egy házasság működését, ha a nő képletében ott van hangsúllyal férfi Holdjának, a feleség-képnek a jellemzője, vagy a férfi képletében a nő Napjának, férj-képének a jellemzője…

Akárhogy is alakul azonban két ember találkozásának története, a polaritás, az ellentétek vonzereje jelentős és fontos kapocs lehet két ember kapcsolatában – nem véletlen a régi bölcsesség: zsák a foltját megtalálja…
 

Érdekel a Te saját horoszkópod?
Jelentkezz be személyes elemzésre!

 


 

Hozzászólások

hozzászólások

Posted in Asztrológus, csillagjegyek, Horoszkóp and tagged , , , , , , , .